“Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36.


Павлов, Пламен (2003) “Другата България” на Волга – от прародителите Кубрат и Котраг към бъдещето (Предговор).- В: Павлов, Н. Българският въпрос във Волго-Уралието (1988-2003).С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 15-36. София


 Обзор на историята на Волжка България. Превод на рус.ез. – в: Павлов, Н. Болгарский вопрос в Волго-Уралии (1988-2003). С., 2005, 18-41.
  Част от книга / Глава от книга
 Волжка България, прабългари, хазари, руси


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9715
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/