Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1991) Османските турци и краят на средновековна България (Нова хипотеза за гибелта на Видинското царство). В. Търново, 1991, 40 стр. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Нова хипотеза за края на средновековната българска държавност.
  Книга
 Второ българско царство, Видин, Иван Срацимир, Константин II Асен, Фружин


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9713
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/