Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26.


Павлов, Пламен (1990) Куманите в обществено-политическия живот на средновековна България (1186 г.- началото на ХІV в.).- Исторически преглед, 1990, кн. 7, 16-26. София


 Куманите във вътрешната политика на България, критика на тезата за т.нар. куманска партия и др.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, Манастър, куманска "партия", Тертеровци, Шишмановци


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9711
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/