За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23.


Павлов, Пламен (1990) За ролята на куманите в българската военна история.- Военноисторически сборник, 1990, кн. 6, 14-23. София


 Обзор на темата, нови данни, критика на спорни тези.
  Статия
 кумани, българи, Византия, Латинска империя, Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9710
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/