България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24.


Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи, мамелюци, Байбарс


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9707
 Пламен Павлов

8. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

7. Узелац, Александар. Србиjа и Мамелучки Египат током XIII и XIV века. – Београдски историjски гласник, IV, 2013, с. 34.

6. Владимиров, Г. Образ татар и Золотой Орды в современной болгарской историографии.– Золотоордынская цивилизация, вып. 1. Казань, 2008, с. 76.

4. Комсалова, Р. Съдбата на културно-духовния елит на Втората българска държава.– Търновска книжовна школа, т. 8, 2007, с. 495 - бел. 16.

5. Младенов, М. Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници.– Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 112.

3. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

2. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

1. Ciociltan V. Mongolii si Marea Neagra in secolele XIII-XIV. Bucuresti, 1998, p. 278 (в осн. литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/