България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24.


Павлов, Пламен (1989) България, Византия и мамлюкски Египет през 60-те и 70-те години на ХІV в.- Исторически преглед, 1989, кн. 3, 15-24. София


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи, мамелюци, Байбарс


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9707
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/