Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf


Павлов, Пламен (2004) Светци и духовни водачи от Македония- http://www.makedonskatribuna.com/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf (Торонто, 2004). Също: http://www.pravoslavieto.com/life/svetci_makedonia.htm (2006); http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Plamen_Pavlov/Bulg_Svetci_Makedonija.pdf Торонто - София


 Български светци и бележити личности от Македония.
  Част от книга / Глава от книга
 светци, македонски българи, Македония


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9684
 Пламен Павлов

2. Серафимов, Ц. Македония (IX в.пр. Хр. – XXI в.). София, изд. "Орбел", 2018, с. 436 /в библиографията на книгата/

1. Национален студентски пътуващ семинар "По местата на Самуилова България" и Национална студентска конференция "1000 години Самуилова България". Благоевград, Университетско изд. "Неофит Рилски", 2014 ISBN 978-954-680-965-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/