Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25.


Павлов, Пламен (2003) Търновград и неговите сакрални покровители.- Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов. В. Търново, 2003, 23-25. В. Търново


 За търновските светци и култове, свети мощи, реликви и паметни места.
  Статия
 Търново, светци, св. Петка, св. Иван Рилски, св. Филотея, св. Михаил Воин, Царевец, Трапезица, Асенова махала


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9682
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/