Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X


Павлов, Пламен (2003) Българо-хазарски взаимоотношения и паралели.- Българи и хазари през ранното средновековие. С., “Тангра/ТанНакРа”, 2003, 114-141. ISBN 954-9942-49-X София


 Българо-хазарските конфликти, ролята на хазарския фактор в политиката на Византия спрямо Българи и българското противодействие, и т.н. За книгата вж. За книгата: http://tangra-bg.org/magazin/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
  Статия
 българи, хазари, Византия, Волжка България, християнство, юдаизъм, ислям


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9681
 Пламен Павлов

9. Николов-Зиков, П. Българската монархия /632-765/. София, 2019, с.299 /в библиографията на книгата/

8. Христов, Я. Византийски пленници в Симеонова България /по писмени извори/. – Симеонова България в историята на европейския Югоизток / 1100 години от битката при Ахелой, т. II. В. Търново, 2018, с.228 - бел. 35.

7. Жеков, Ж. Българската държавност през VII - началото на IX в.: традиция в развитие.– – Изследвания в памет на проф.д-р Георги Бакалов. София, 2017, с. 146

5. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. I. По ономастични данни, София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 369 /в осн. литература/.

6. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. II. По исторически данни. София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 228 /в осн. литература/.

4. Симеонова, Л. Между "аварския костюм" и скарамангиона: бележки върху мъжкото аристократично облекло в България (IX-X в.).– Оттука започва България (Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България"). Шумен, 2011, с. 204 - бел. 20.

2. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

3. Живков, Б. Хазария през IX и X в. София, ИК "Гутенберг", 2010, с. 361 /в осн. литература/ и в текста на книгата.

1. Vachkova, V. Danube Bulgaria and Khazaria as part of the Byzantine oikoumene.– The Other Europe in the Middle Ages (Avars, Bulgars, Khazars and Cumans). Ed, by Fl. Curta. Leiden - Boston, BRILL, 2008, p. 361.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/