Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66.


Павлов, Пламен (2000) Заговорите на магистър Пресиан Българина.- Български векове, 2000, кн. 2, 56-66. София


 За ролята на бившия български престолонаследник и номинален владетел Пресиан II във вътрешните борби във Византия през XI в.
  Статия
 Първо българско царство, Самуил, Пресиан II, Константин VIII, Роман III Аргир, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9675
 Пламен Павлов

2. Аризанова, С. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография.– Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил /1014–2014/. София, 2015, с. 255.

1. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/