Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139.


Павлов, Пламен (2000) Историята на българите като приказка.- В: Ангел Каралийчев. Историята като приказка, кн. 1 (Земята на българите), кн. 2 (Крилатият юнак). Съставител В. Попова. София, изд. Фондация “Тангра”, 2000, 134-139. София


 Бележки към приказките на Ангел Каралийчев и тяхната историческа основа.
  Част от книга / Глава от книга
 Ангел Каралийчев, литература, приказка, история на България
 Издадено
  9674
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/