Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20.


Павлов, Пламен (2000) Държавите на Аспарух и Кубер – двете Българии на Балканите (Спорни въпроси и хипотези).- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 3, 10-20. София


 Анализ на връзките между Аспаруховите и Куберовите българи.
  Статия
 Аспарух, Кубер, прабългари, авари, славяни, Византия
 Издадено
  9673
 Пламен Павлов

3. Николов-Зиков, П. Българската монархия /632-765/. София, 2019, с.299 /в библиографията на книгата/

2. Жеков, Ж. Българската държавност през VII - началото на IX в.: традиция в развитие.– – Изследвания в памет на проф.д-р Георги Бакалов. София, 2017, с. 136, 138

1. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/