Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8.


Павлов, Пламен (2000) Методите на психологическа война във въстанието на Петър и Асен.- Българска историческа библиотека, 2000, кн. 2, 2-8. София


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9672
 Пламен Павлов

2. Виноградов, А.Ю., Добычина, А.С. “Эринии и вакханки”. Кто стоял у истоков новой болгарской общности в 1185–1186 гг.?– Slovene, 2018, nr. 1, с. 52, 54.

1. Добычина, А. С. Становление Второго болгарского царства (1185-1204): власть и ее легитимация. Дис. Москва, 2017, с.290.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/