Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159.


Павлов, Пламен (1994) Бележки за събитията в поречието на Янтра през ХІІ-ХІІІ в. (с оглед на крепостта Ряховец и столицата Търново).- Сборник “Ряховец”. В. Търново, 1994, 148-159. В. Търново


 Бележки за историята на България през XI - XII в. и политиката на династията Комнини, вкл. за отражението й в района на бъдещата столица Търново.
  Книга
 Янтра, Търново, Ряховец, печенези, Йоан II Комнин, Паристрион


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9668
 Пламен Павлов

2. Георгиева, С. Брачна дипломация на средновековните български владетели. Пловдив, Фондация "Българско историческо наследство", 2019, с. 443 /в библиографията на книгата/

1. Milanova, A. Le paysage urbain en terres bulgares sous la domination byzantine (fin X-e - fin XII-e s.).– Bulgaria mediaevalis, 3, 2012, p. 57.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/