Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112.


Павлов, Пламен (1994) Родът на Стоян Прочелник – български болярски род в Молдова през ХІV-ХV в.? - Българите в Северното Причерноморие, т. ІІІ. В. Търново, 1994, 107-112. В. Търново


 За българското етническо и политическо присъствие в Молдова пред Средните векове.
  Статия
 България, Молдова, Златна Орда, алани, Яш
 Издадено
  9667
 Пламен Павлов

2. Тервел Попов. Влияние на българската държавна традиция върху институциите на Дунавските княжества. София, изд. "Пропелер", 2018, 173.

1. Попов, Т. Българската държавна традиция във Влашката низина, Молдова и Бесарабия от края на XII до края на XV в. София, изд. "Пропелер", 2017, с. 344 /в осн. библиография на книгата/ и в текста.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/