Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110.


Павлов, Пламен (1994) Бележки за прабългарите на Кубер и за присъствието на печенежки и кумански групи в днешна Македония (VІІ-ХІІІ в.).- Архив за поселищни проучвания, 1994, кн. 3-4, 95-110. В. Търново


 Анализ на писмени извори, езиков и археологически материал по темата.
  Статия
 прабългари, печенези, кумани, Македония, България, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9666
 Пламен Павлов

7. Серафимов, Ц. Македония (IX в.пр. Хр. – XXI в.). София, изд. "Орбел", 2018, с. 437 /в библиографията на книгата/

6. Георгиев, П. Връзките между /пра/български анклави в Юго-Източна Европа в периода VII-IX в.– In honorem professoris Stanislav Stanilov / Известия на Националния археологически институт, XLIII, 2016, 169-170

5. Атанасов, Г. .– Пътищата на кановете Аспарух и Котраг от "Старата Велика България" към новата родина.– България в европейската култура, наука, образование, религия, част 1 (Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”). Шумен, 2015, с. 163.

3. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. I. По ономастични данни. София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 369 /в осн. литература/.

4. Голийски, П. Заселването на българите на Балканския полуостров, IV - VII в., т. II. По исторически данни. София, "Тангра ТанНакРа", 2014, с. 228 /в осн. литература/.

2. Рашев, Р. Прабългарите през V-VII в. София, "Орбел", 2005, с. 211 /в осн. литература/.

1. Димитров, Хр. Хуно-българи и оногури-угри в степите на Северното Черноморие през VI в.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 48 - бел. 20.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/