Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване


Алексиева, Милена (2003) Изследване мотивацията на кандидат-студенти при избора на професията “учител по физическо възпитание” – анкетно проучване сборник “Образование и изкуство” отНаучна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003


 Целта на изследването е да се определят мотивите за избора на професията “учител по ФВ” на кандидат-студенти за специалностите ПОФВ и НУП и ФВ. За постигането на целта си поставихме за разрешаване следните задачи: 1. Да определим вида и насочеността на мотивите за избор на професията “Учител по физическо възпитание”. 2. Да сравним мотивацията на приетите и на неуспелите кандидат- студенти за специалностите ПОФВ и НУП и ФВ.
  Доклад
 мотивация, кандидат-студенти, учител по физическо възпитание
 Издадено
  966
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/