България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152.


Павлов, Пламен (1997) България и походите на “Златната Орда” срещу Византия през ХІІІ-ХІV в.- Българите в Северното Причерноморие, т. VІ. В. Търново, 1997, 139-152. В. Търново


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи, Константин Асен, Ногай, Изеддин, Михаил Палеолог


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9657
 Пламен Павлов

4. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 92.

3. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

2. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на Добруджа, том 2. Средновековие. В. Търново, "Фабер", 2004, с. 217 - бел. 93.

1. Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, с. 317 /в осн.литература/ и в текста.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/