Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347.


Павлов, Пламен (1997) Турската инвазия в Мала Азия, Византия и българите (краят на ХІ – тридесетте години на ХІІІ в.).- Българистични проучвания, т. 2. В. Търново, 1997, 333-347. В. Търново


 За участието на българи във византийските опити за спиране на турската инвазия в Мала Азия в края на XIII и първите десетилетия на XIV в.
  Статия
 Византия, Мала Азия, турски бейлици, османци, българи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 
  9656
 Пламен Павлов

1. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 414.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/