Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110.


Павлов, Пламен (1997) Къде в “земята на русите” е бил Иван Асен ІІ?- Епохи, 1997, кн. 3-4, 103-110. В. Търново


 Обоснована е тезата, че Иван Асен е намерил убежище не в Галицкото, а в Киевското княжество.
  Статия
 Иван Асен II, Търново, Киев, Галиц, Галицко-Волинско княжество, кумани, руси
 Издадено
  9653
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/