Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53.


Павлов, Пламен (1997) Куманите във Византийската империя (1237 – първата четвърт на ХІV в.).- Епохи, 1997, кн. 1-2 (В памет на акад. Димитър Ангелов), 37-53. В. Търново


 За ролята на куманите във вътрешнополитическия живот и армията на Византийската империя през XIII - ХІV в.
  Статия
 Византия, Никейска империя, кумани, Михаил Палеолог, Йоан Ватаци, Сиргиан
 Издадено
  9652
 Пламен Павлов

1. Голев, К. Дешт-и-Кипчак и внешный мир.– Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и писменные памятники“ / „Еуразия кыпшак тары: тарих, тил жэне жазба ескергкiштерi”. Астана, 2013, с. 148.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/