Баскетболът и хандбалът в ученическите игри


Алексиева, Милена (2003) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри сборник “Образование и изкуство” от Научна конференция “Образование и изкуство”, ШУ - Шумен, 2003 с. 335 - 338


 Ученическите игри са основната изява в областта на спорта, която дава възможност за участие на по-голям брой ученици в извънучилищни състезания. Те са част от учебния процес, използват се по време на обучението, за да увличат учениците да се подготвят колективно и индивидуално в извънучилищно време. Ученическите игри предоставят възможност на учениците да покажат своите възможности – морално-волеви, двигателни и интелектуални в условията на спортно-състезателна и приятелска среда. Те отразяват
  Доклад
 баскетбол, хандбал, ученически игри
 Издадено
  965
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/