Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212.


Павлов, Пламен (1998) Повестта за българската царкиня Персика и българо-руските връзки през ХVІІ-ХVІІІ в.- Българистични проучвания, т. 3. В. Търново, 1998, 197-212. В. Търново


 Нова интерпретация на историческата основа на една късносредновековна руска повест.
  Статия
 повест, Борис-Михаил, Охридска архиепископия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9649
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/