За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.).


Павлов, Пламен (1998) За книгата на проф. Д. Гонис. История на българската църква, Атина, 1995.- О" Grigorios Palamas, 1998, 277-286 (Теологично списание на Светата митрополия в Тесалоники/Солун)(на грц.ез.). Thessaloniki / Солун


 Рецензия на кн. на Д. Гонис.
  Статия
 България, Византия, покръстване, православие, патриаршия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9648
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/