България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50.


Павлов, Пламен (1998) България, Византия и куманите (1186 г.- началото на ХІV в.). Някои бележки с оглед на предисторията на българо-молдовските връзки.- Relaţiile Moldo-bulgarie în epoca medie şi moderna. Chişinău, 1998, 43-50. Chisinаu / Кишинев


 Преглед на наративните, археологически и др. извори.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи, Молдова
 Издадено
  9647
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/