Светът след Иисус (От І в. Пр. Христа до Първата световна война). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1376 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова, А. Пантев, К. Тодоров, Б. Гаврилов, Д. Димитров, С. Марков, А. Садулов, Ив. Габеров).


Павлов, Пламен (1999) Светът след Иисус (От І в. Пр. Христа до Първата световна война). В. Търново, изд. “Gaberoff”, 1999, 1376 стр. (в колектив с В. Тъпкова-Заимова, А. Пантев, К. Тодоров, Б. Гаврилов, Д. Димитров, С. Марков, А. Садулов, Ив. Габеров). В. Търново


 Историческа енциклопедия.
  Книга
 Византия, Балкани
 Издадено
  9645
 Пламен Павлов

1. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/