Християнското и имперското минало на българските земи в ойкуменичната доктрина на цар Симеон Велики (893-927).- Източното православие в европейската култура (Международна конференция, Варна’93). София, 1999, 111-115.


Павлов, Пламен (1999) Християнското и имперското минало на българските земи в ойкуменичната доктрина на цар Симеон Велики (893-927).- Източното православие в европейската култура (Международна конференция, Варна’93). София, 1999, 111-115. София


 Анализ на основни елементи от възгледите и политическата идеология за цар Симеон Велики, вкл. връзките с античното минало, т.нар. право на завоевание, библейските аналози и др.
  Статия
 Симеон Велики, Лъв VI, Николай Мистик, България, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9642
 Пламен Павлов

6. Leszka, Miroslaw, Kirił Marinow. Carstwo bułgarskie. Polityka-kultura-społeczeństwo. 866–971. Warszawa, 2015, s. 341.

4. Leszka, Miroslaw. Symeon I Wielki a Bizancjum. Lodz, 2013, s. 319-320

5. Калоянов, А. Славянската православна цивилизация, 3. Неделникът на българските патриарси и архиепископи. В. Търново, "Фабер", 2013, с. 259 /в осн. литература/.

3. Степанов, Цв. История vs псевдонаука. София, 2008, с. 98.

1. Рашев, Рашо. Цар Симеон (Щрихи към личността и делото му). София, 2007, с. 72, бел. 36.

2. Степанов, Цв. Защо българите изискват "чуждото" и не дават "своето" или дългият път от "степната империя" към християнското царство.– Проблеми на прабългарската история и култура, т. 4 - 2. В памет на Д. Ил. Димитров. София, 2007, с. 203.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/