Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1999, кн. 3, 57-61. Също: http://velika-bulgaria.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=530656&df=46&dflid=3&GDirId=0898facd2aba5f19aa8a0a6acca36dbb


Павлов, Пламен (1999) Травъл и въстанието на павликяните в България (1084-1086).- Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски), 1999, кн. 3, 57-61. Също: http://velika-bulgaria.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=530656&df=46&dflid=3&GDirId=0898facd2aba5f19aa8a0a6acca36dbb Шумен


 Бележки върху въстанието на българските павликяни срещу византийската власт през 1084 - 1086 г.
  Статия
 павликяни, Византия, Алексий I Комнин, Травъл, Пловдив
 Издадено
  9640
 Пламен Павлов

1. Данчева–Василева, А. Пловдив през Средновековието, IV – XV в. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 2009, с. 473 (в осн. литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/