Только “греком” ли был Максим Грек? – Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’ 98. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1999, 260-263.


Павлов, Пламен (1999) Только “греком” ли был Максим Грек? – Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’ 98. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1999, 260-263. В. Търново


 Приведени са аргументи, че известният руски писател от гръцки произход Максим Грек е имал и български родови корени. Направени са някои наблюдения върху неговото творчество и език, които дават основания за подобна хипотеза.
  Статия
 Максим Грек, Москва, Иван Грозни, Атон, Ватопед
 Издадено
  9639
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/