Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24.


Павлов, Пламен (1999) Превратът на Иван Владислав (Опит за нова интерпретация).- Минало, 1999, кн. 3, 16-24. София


 Направен е анализ на вътрешнополитическата ситуация в България след смъртта на цар Самуил и при царуването на Гаврил Радомир през 1014 - 1015 г. Мотивирана е тезата, че превратът, осъществен от Иван Владислав, среща широка подкрепа от аристокрацията.
  Статия
 Първо българско царство, Самуил, Комитопули, Иван Владислав, Гаврил Радомир, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9638
 Пламен Павлов

5. Tăpkova-Zaimova, V. Bulgarians by Birth (The Comitopuls, Emperor Samuel and Their Successors According to Historical Sources and the Historiographic Tradition). Leiden - Boston, 2017, p. 324. ISSN: 1872-8103 isbn 978-90-04-35238-4 (hardback) isbn 978-90-04-35299-5 (e-book)

4. Аризанова, С. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография.– Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил /1014–2014/. София, 2015, с. 255.

3. Тъпкова–Заимова, В. "Българи родом..." Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция /второ допълнено и преработено изд./. София, Акад.изд., 2014, с. 313.

2. Рабовянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX - началото на XI в.). София, НАИМ при БАН, 2011, с. 149.

1. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 24 /в осн.литература/ и на др.места в текста на книгата.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/