Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1988) Падането на България под османска власт (Проблеми на периодизацията).- Военноисторически сборник, 1988, кн. 4, 3-15 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). София


 
  Статия
 история на България, османци, българи, турци, Византия, Балкани


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9637
 Пламен Павлов

5. Данчева- Василева А., История на Средновековна София IV-XIV в, С. 2017.

4. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 461.

3. Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, с. 318 /в осн.литература/ и в текста.

2. Овчаров, Н. Последната война на цар Иван Шишман (1388-1395).– Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1996, кн. 1, с. 64, бел. 9.

1. Радич, Р. Турската опасност и православните държави през първата половина на XIV в.– Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите, XIV - XV в. София, Изд. на МО "Св. Георги Победоносец", 1995, с. 44.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/