Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1985) Чужди извори за ролята на Търновград в международните отношения.- Велико Търново в историческата съдба на българския народ. В. Търново, 1985, 48-60 (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Сведения на средновековни византийски, западни, сръбски, руски и др. автори.
  Статия
 царици, Търново, Второ българско царство, Византия, Сърбия, Латинска империя, Унгария


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9635
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/