Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210.


Павлов, Пламен (1985) Към социално-психологическата характеристика на въстанието начело с Петър и Асен и действията на българската армия (1186 – 1196).- Юбилеен сборник на възпитаници на ВТУ “Кирил и Методий” (Исторически факултет), т. І. В. Търново, 1985, 203-210. В. Търново


 Наблюдения върху методите на "психологическа война".
  Статия
 Асеневци, Търново, Асен, Петър, Калоян, Иванко, Византия


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Психология

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  9634
 Пламен Павлов

1. Радић, Радивој. Страх у позној Византији 1180—1453, т. II. Београд, 2000, с. 189, бел.31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/