Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232.


Павлов, Пламен (1983) Иван Русина – български военачалник и политически деец от първата половина на ХІV в.- Известия на Института за военна история (Приложение на сп. Военноисторически сборник), т. 36, 1983, 223-232. София


 Бележки за "най-релефно очертания" образ на военачалник от Второто българско царство /израз на К. Иречек/ - Иван Русина, командващ българската конница при царете Теодор Светослав, Георги II Тертер и Михаил III Шишман Асен.
  Статия
 руси, Второ българско царство, Византия, Иван Русина


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9632
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/