Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237.


Павлов, Пламен (1983) Древноруските бродници в българската история (ХІІ-ХІІІ в.).-Сб. Българо-украински връзки през вековете. С., 1983, 219-237. София


 Бележки за участието на протоказаческото население, т. нар. бродници от степите на Северното Черноморие, като съюзник на Второто българско царство при първите Асеневци.
  Статия
 бродници, казаци, кумани, Асеневци


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9631
 Пламен Павлов

2. Добычина, А. С. Становление Второго болгарского царства (1185-1204): власть и ее легитимация. Дис. Москва, 2017, с.290.

1. Vásáry, I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1186–1365. Cambridge University Press: Cambridge, 2005, p. 210 (в осн. литература).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/