Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура; COBISS.BG-ID 1044179172


Алексиева, Милена (2005) Възпитаване на нравствени качества в часовете по физическа култура; COBISS.BG-ID 1044179172 сборник от научна конференция 40 години ВТУ "Педагогика и методика" В. Търново: УИ"Св. св. Кирил и Методий" с. 337-349 ISBN 954-524-454-2


 Физическата култура като особен вид социална дейност с присъщите ѝ специфични свойства предоставя големи възможности за изграждане на нравствени добродетели. Възпитателната сила и личностното въздействие на физическата култура се изразяват в това, че задоволяват естествения стремеж на учениците към изява на своята личност, знания, способности, морал.
  Доклад
 ученици, нравствени качества, физическо възпитание и спорт
 Издадено
  963
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/