За времето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство.


Хрисимов, Николай (2015) За времето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство. Известия на Регионален исторически музей – Габрово. Т. 2, 2015, с. 55-69. ISSN 2367-783X


 Статията разглежда проблемът с вренето на усвояване на предпланинските и планинските райони в Първото българско царство. Същият е отнесен към първата половина на ІХ век на база конкретни данни.
  Статия
 Първо българско царство, ландшафт, демография, климат.


Хуманитарни науки
Аграрни науки
Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Agrarian sciences and veterinary medicine
Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  9628
 Николай Хрисимов

1. Marinow, K. Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię. - BALCANICA POSNANIENSIA, XXV, p. 19. ISSN: 0239-4278 e-ISSN: 2450-3177; doi.org/10.14746/bp.2018.25.1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/