“Отговорите на папа Николай І” като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І.


Хрисимов, Николай (2011) “Отговорите на папа Николай І” като извор за бита и ежедневието на българите по времето на княз Борис І. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново. 2011, с. 149-172. ISBN 978-954-524-776-7; COBISS.BG-ID 1267155172


 Анализирани са известните “Отговорите на папа Николай І по допитванията на българите” от гледна точка на използването им като извор за бита и ежедневието през периода.
  Статия
 България, Първо българско царство, всекидневие, покръстване.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9613
 Николай Хрисимов

4. Джамбазова, М. ХРАНАТА В ПЪРВОТО И ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, ПАРАЛЕЛ С ДРУГИ ЕПОХИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. - В: XII-XIII Национални студентски четения.Европейско културно-историческо наследство.Доклади от студентските конференции в Пловдив от 28-29 май 2016г. и 20 май 2017 г. , Пловдив, 2018, с. 139 четири пъти; с. 140 седем пъти; с. 141 осем пъти. ISSN 2367-5160

3. YANKO M. HRISTOV. A Short Note on Women’s Captivity in Early Medieval Bulgaria: Between the Absence of Written Evidences and the Lack of Scientific Interest. - STUDIA IURIDICO-HISTORICA, година ІV, брой 4, 2015, с. 56. 1314-9296 (print) 2603-4581 (online); COBISS.BG-ID 1256599524

1. Nikolov, G. N. Abteilung. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. - Byzantinische Zeitschrift, Bd. 107, Heft 2, 2014, s. 1122 (цитиран като Chrisimov). Online: ISSN: 1868-9027

2. Nikolov, G. N. Abteilung. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. - Byzantinische Zeitschrift, Bd. 107, Heft 2, 2014, s. 1325. Online: ISSN: 1868-9027

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/