Алексиева, Милена, Мирослава Петкова, Теодора Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол


Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена, Мирослава Петкова, Теодора Давидова. Сравнителен анализ на средните стойности на показатели, характеризиращи активността и стрелковите умения на състезатели по баскетбол Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 42-45 ISBN: 954-9689-11-5


 Специфичните показатели, определящи стрелковите умения на всеки състезател, дават най-добра представа за активността му по време на мач. В настоящото изследване проследяваме резултатите, характеризиращи стрелбата от различно разстояние, всички сполучливи стрелби и процента на сполучливата стрелба от различни позиции на състезатели от отборите, класирали се от І до ІV място във финалния етап на Държавното първенство по баскетбол – мъже за 2002 година.
  Доклад
 баскетбол, стрелба от различно разстояние, процент на сполучлива стрелба
 Издадено
  961
 Милена Алексиева

2. на с. 290 в Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

1. Петров, Людмил. Холистична същност и функции на подготовката на млади баскетболисти, монография, 2011 Велико Търново: Ай анд Би, с. 43 ISBN 978-954-9689-61-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/