Салтовские находки из Северной Болгарии


Хрисимов, Николай (1999) Салтовские находки из Северной Болгарии Analele asociatiei nationale a tinelor istorici din Moldova. Annual istoric. Chisinau, 1999, pр.134-136. ISBN 9975-72-085-4; CZU 94 (478) (082):378.1


 Рускоезичен вариант на статията "Салтовски паметници от България" с някои разлики в представените паметници.
  Статия
 ранносредновековна България, металопластика, салтово-маяцка култура.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  9603
 Николай Хрисимов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/