За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20.


Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич


 Анализ на сведенията за миграция на средновековно руско население и аристокрация в българските земи под византийска власт. Критика на някои крайни постановки в българската и руската историография.
  Статия
 българи, Византия, руси, Долни Дунав


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9601
 Пламен Павлов

3. Добычина, А. С. Становление Второго болгарского царства (1185-1204): власть и ее легитимация. Дис. Москва, 2017, с.290.

2. Грек, И. Ф., Н. Д. Руссев. 1812. Поворотный год в истории Буджака и "задунайских переселенцев". Кишинев, изд. P. P. "Stratum plus", 2011, с. 129.

1. Атанасов, Г. Християнският Дуросторум – Дръстър (Доростолската епархияп през Късната античност и Средновековието, IV – XIV в.). Варна, изд. "Зограф", 2007, с. 374.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/