За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20.


Павлов, Пламен (1986) За руското присъствие на Долни Дунав и българо-руските връзки през ХІ-ХІІ в.- Добруджа, т. 6, 1986, 11-20. Добрич


 Анализ на сведенията за миграция на средновековно руско население и аристокрация в българските земи под византийска власт. Критика на някои крайни постановки в българската и руската историография.
  Статия
 българи, Византия, руси, Долни Дунав


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9601
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/