По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637.


Павлов, Пламен (1987) По въпроса за заселванията на кумани в България през ХІІІ в.- Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 6. София, 1987, 629-637. София


 За куманските миграции в българските земи.
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9600
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/