Алексиева, Милена. Мястото на баскетбола в училищния спорт Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5


Алексиева, Милена (2002) Алексиева, Милена. Мястото на баскетбола в училищния спорт Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5 Международна научна конференция – “Кинезиология 2002”, В. Търново: "Бойка" сборник “Кинезиология 2002” с. 39-42 ISBN: 954-9689-11-5


 Ученическите игри са основната изява в областта на спорта, която дава възможност за участие на по-голям брой ученици в извънучилищни състезания. Те са част от учебния процес, използват се по време на обучението, за да увличат учениците да се подготвят колективно и индивидуално в извънучилищно време.Ученическите игри отразяват развитието на училищния спорт в най-голяма степен и тъй като баскетболът е широко достъпна игра, се явява комплексно средство за физическо развитие и възпитание.
  Доклад
 ученически игри, училищен спорт, баскетбол
 Издадено
  960
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/