Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр.


Павлов, Пламен (1993) Княз Пресиан ІІ (Последният владетел на Първото българско царство и претендент за византийския престол). В. Търново - Стара Загора, изд. “Шибилев”, 1993, 47 стр. Стара Загора


 
  Монография
 Първо българско царство, Самуил, Комитопули, Иван Владислав, Пресиан II, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9597
 Пламен Павлов

10. Димитров, Филип. Братя. София, 2019, с. 472 /в основната литература/

9. Tăpkova-Zaimova, V. Bulgarians by Birth (The Comitopuls, Emperor Samuel and Their Successors According to Historical Sources and the Historiographic Tradition). Leiden - Boston, 2017, p. 19, 324. ISSN: 1872-8103 isbn 978-90-04-35238-4 (hardback) isbn 978-90-04-35299-5 (e-book)

8. Георгиев, П. Името на Самуил в надписа от 992/993 г.– Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, с.199.

7. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

6. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

4. Виздал, М., Н. Николов. Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания.– Преславска книжовна школа, 9, 2006, с. 412.

5. Овчаров, Н. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2006, с. 177.

3. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 24 /в осн.литература/ и на др.места в текста на книгата.

2. Димитров, Хр. За разчитането и тълкуването на т.нар. "кирилски надгробен надпис" на княз Пресиян от XI в. от Михаловце/Михалд (дн. Словакия).– Palaeobulgarica, 2002, кн. 4, с. 81 сл.

1. Атанасов, Г. Инсигниите на средновековните български владетели. Плевен, 1999, с. 121.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/