Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103.


Павлов, Пламен (1993) Пресиан – български канартикин и претендент за византийския престол.- Studia mediaevalia et protobulgarica europensia (В чест на 90-годишнината на чл.кор.проф. В. Бешевлиев). В. Търново, 1993, 93-103. В. Търново


 Бележки за личността на Пресиан, синът на Иван Владислав.
  Статия
 Първо българско царство, Самуил, Комитопули, Иван Владислав, Пресиан II, Византия
 Издадено
  9596
 Пламен Павлов

4. Pirivatric,S. Personal names in the ruling familes of the First Bulgarian empire in the second half of the 10-th and 11-th Centuries.– Европейският Югоизток през втората половина на Х – началото на ХI в. История и култура София, 2015, с. 594.

5. Аризанова, С. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография.– Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил /1014–2014/. София, 2015, с. 255.

3. Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София, 2010, с. 328 /в осн. литература/

2. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

1. Игнатов, В. 100 мита за българската история, т. I. София, 2007, с. 456.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/