Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19.


Павлов, Пламен (1993) Военачалниците на цар Самуил.- Военноисторически сборник, 1993, кн. 6, 5-19. София


 Бележки за български военачалници от времето на цар Самуил: Кракра, Драгомъж, Несторица, Богдан, Добромир, Димитър Полемарх и др.
  Статия
 Първо българско царство, Самуил, Комитопули, Иван Владислав, Пресиан II, Византия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9595
 Пламен Павлов

10. Tăpkova-Zaimova, V. Bulgarians by Birth (The Comitopuls, Emperor Samuel and Their Successors According to Historical Sources and the Historiographic Tradition). Leiden - Boston, 2017, p. 324. ISSN: 1872-8103 isbn 978-90-04-35238-4 (hardback) isbn 978-90-04-35299-5 (e-book)

11. Данчева–Василева, А. История на средновековна София (IV-XIV в.). София, Изд. "Захарий Стоянов", 2017, с. 118 - бел. 105.

9. Николов, Г. Цар Самуил. София, изд. "Захарий Стоянов", 2016, с. 208.

8. Аризанова, С. Самуилова България в изследванията на българската медиевистика в периода от края на Втората световна война до днес. Библиография.– Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил /1014–2014/. София, 2015, с. 255.

5. Велев, Гр. История на българите от Македония, т. I. С., 2014, с. 95.

6. Николов, Г. Българският цар Самуил. София, 2014, с. 94.

7. Тъпкова–Заимова, В. "Българи родом..." Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция /второ допълнено и преработено изд./. София, Акад.изд., 2014, с. 312.

4. Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София, 2010, с. 328 /в осн. литература/

3. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

2. Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (краят на VII - началото на XI в.). София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2005, с. 24 /в осн.литература/ и на др.места в текста на книгата.

1. Димитров, Хр. История на Македония през Средновековието. София, Изд. "Гутенберг", 2001, с. 73.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/