Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239.


Павлов, Пламен (1993) Две бележки към “Беседа на недостойния презвитер Козма срещу новопоявилата се зла ерес на Богомил”.- Преслав, т. 4 (В чест на Т. Тотев). София, 1993, 225-239. София


 За влиянието на павликянските идеи върху богомилството и политиката на цар Петър спрямо манастирската собственост.
  Статия
 презвитер Козма, цар Петър, Велики Преслав, богомилство, манастири


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9594
 Пламен Павлов

1. Николов, А. Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX - краят на X в.). София, "Парадигма", 2006, с. 322 /в осн. литература/.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/