Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102.


Павлов, Пламен (2001) Нормани и англичани в средновековна България.- Викингите (Мореплаватели, откриватели, създатели). С., СУ “Св. Климент Охридски”, 2001, 94-102. София


 
  Статия
 нормани, викинги, руси, Византия, България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9591
 Пламен Павлов

4. Димов, Г. Предполагаемото заселване на англосакси по долнодунавските земи през XI в.– Поломието: находки, събития, личности. В. Търново, 2015, с.191, 194, 197.

3. Ангелов, П.Чуждите народи в представите на средновековния българин. София, 2013, с. 218.

2. Живков, Б. Хазария през IX и X в. София, ИК "Гутенберг", 2010, с. 361 /в осн. литература/

1. Съботинов, А. България при цар Самуил и неговите наследници /976-1018/, т. I, София, 2008, с. 879.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/