Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков).


Павлов, Пламен (2001) Св. Исай Серски и неговото житие.- Преславска книжовна школа (Изследвания в чест на проф.д.и.н. Тотю Тотев), т. 5. София, 2001, 283-295 (в съавт. с В. Грудков). София


 Публикация на житието на св. Исай Серски с коментари.
  Статия
 Сърбия, България, Атон, исихасти


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9590
 Пламен Павлов

1. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник (под ред. на Д. Петканова). Второ изд., В. Търново, "Абагар", 2003, с. 223.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/