България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33.


Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9579
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/