България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33.


Павлов, Пламен (1989) България, “Златната Орда” и куманите (1242 – около 1274 г.).- Векове, 1989, кн. 2, 24-33. София


 
  Статия
 България, Византия, Златна Орда, кумани, татари, монголи


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9579
 Пламен Павлов

13. Узелац, Ал. Под сенком Пса /Татари и jужнословенкке землье у другоj половине XIII века. Београд, 2015, с. 276 /основна литература/ и на редица места в книгата.

11. Грек, И. Ф., Н. Д. Руссев. 1812. Поворотный год в истории Буджака и "задунайских переселенцев". Кишинев, изд. P. P. "Stratum plus", 2011, с. 129.

12. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 413.

10. Владимиров, Г. Образ татар и Золотой Орды в современной болгарской историографии.– Золотоордынская цивилизация, вып. 1. Казань, 2008, с. 76.

9. Младенов, М. Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници.– Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 111.

8. Стоянов, В. Куманология. Опит за реконструкция. София, 2006, с. 317 /в основната литература/ и на редица места в книгата.

7. Стоянов, В. Куманите в българската история.– Исторически преглед, 2005, кн. 5 - 6, 3 - 25.

5. Руссев, Н. Д. На грани миров и эпох. Кишинев, 1999, с. 224.

6. Андреев, Йордан. История на Второто българско царство. В. Търново, 1999, с. 132.

3. Ciociltan V. Mongolii si Marea Neagra in secolele XIII-XIV. Bucuresti, 1998, p. 278 (в осн. литература)

4. Димитров, Хр. Българо-унгарски отношения през Средновековието. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, с. 316 /в осн.литература/ и в текста.

2. Savvides, A. Oi Tourkoi kai to Byzantio, t. A. Athina, 1996, sel. 205.

1. Андреев, Йордан. Курс лекции по история на Второто българско царство. В. Търново, 1994, с. 135.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/