Призвани да просияят... (Жития на св.патриарх Йоаким І Търновски, св. Исай Серски и св. Патриарх Ефрем Печки). В. Търново, изд. “Faber”, 1999, 110 стр. (в колектив с В. Грудков). ISBN 954-9541-34-7


Павлов, Пламен (1999) Призвани да просияят... (Жития на св.патриарх Йоаким І Търновски, св. Исай Серски и св. Патриарх Ефрем Печки). В. Търново, изд. “Faber”, 1999, 110 стр. (в колектив с В. Грудков). ISBN 954-9541-34-7 В. Търново


 Жития с текст, превод и коментари.----------------------------------------------------------------------------- http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=370724&title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%8F%D1%82
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  9578
 Пламен Павлов

5. Стойков, Ал. Портрет на св. Йоаким Ивановски. Раждането на духовната империя. Русе, 2019, с. 310 /в осн. литература на книгата/

6. Чешмеджиев, Димо. Етюди върху българските средновековни култове. Изд. Фондация "Българско историческо наследство", Пловдив, 2019, с. 161 /в осн. литература/

3. Калоянов, А. Славянската православна цивилизация, т. 4. Великата църква на Царевград Търнов. В. Търново, 2017, с. 291.

4. Тютюнджиев, Ив. История на българския народ (XV - XVII в.).В. Търново, изд. "Ровита", 2017, с. 782.

2. Данчева–Василева, А. Пловдив през Средновековието, IV – XV в. София, Акад.изд. "Проф. Марин Дринов", 2009, с. 460 (в осн. литература)

1. Комсалова, Р. Съдбата на културно-духовния елит на Втората българска държава.– Търновска книжовна школа, т. 8, 2007, с. 4961 497.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/